Trafik İşaretleri ve Anlamları


Otomobiller, hayatımızı her anlamda kolaylaştıran araçlarıdır. Trafikte seyir halinde iken önemli olan can güvenliğimizdir. Bu hususta ister kendi aracınız olsun ister İzmir’de araç kiralama yapmış olun, trafik kuralları kişi fark etmeksizin herkesi kapsamaktadır. Trafikte mal güvenliğimizi kaskolar ve sigortalar ile karşılayabiliyoruz. Fakat sağlık ve can güvenliğimizi karşılayabilecek tek sistem, sürücü koltuğunda oturan kişinin dikkati ve trafik kurallarıdır. Trafik kurallarına herkesin ama herkesin uyması gerekmektedir. Trafikte bir otomobilin dahi kurallara uymaması tüm trafiği etkilemektedir. Keza günümüzde pek çok trafik kazasının kaynağı kurallara uyulmamasıdır. Her zaman söylendiği gibi trafik kurallarına uymalıyız ve uymayanları da uyarmalıyız.

Trafik İşaretleri Hayatımıza Nasıl Girdi?

Trafik levhaları ve kuralları, Avrupa Ekonomik Konseyine üye olan ülkelerin 8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da imzalamış oldukları Karayolu Işıklı İşareti ve İşaret Levhaları Anlaşması ile girmiştir. Söz konusu anlaşmada kuralların ve levhaların daha sonraki revizyonlarında yer alan hususlara dayanmaktadır.


 
Trafik levhalarının anlamları trafik kuralları kapsamında belirlenmektedir. Bu hususta levhaların tasarım esasları diğer bazı trafik kontrol elemanlarınında bağlı olduğu temel esaslara dayanmaktadır. Bu doğrultuda belirlenen esaslara esaslara taşıt trafiğine açık olan tüm karayollarında uyulması zorunludur. Trafik levhalarının ve kurallarının belirlenmesindeki temel amaç tamamiyle sürücülerin ve trafikte seyir halinde olan insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu hususta trafik işaret ve levhaları, yolu kullananlara yol ile ilgili genel olarak uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde sürücülere aktarılmasını sağlar.

Trafik İşaretlerinin Temel Özellikleri Nelerdir?

Trafik işaretleri ve levhaları yalnızca sürücüler için değil aynı zamanda yayalar içinde geçerlidir. Ayrıca bazı levhalar evrenseldir. Bu hususta yurtdışından gelip Adnan Menderes Havalimanı’nda araç kiralama yapsanız dahi benzer görsellere sahip levhalar görmeniz olasıdır. Evrensel olması sayesinde sürücüler trafikte daha rahat trafik levhalarını anlayarak yola devam edebilmektedir. İşte bir trafik levhasında bulunması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir.

  • Yeterince dikkat çekici olmalı
  • Bir ihtiyacı karşılıyor veya bir durum belirtiyor olmalı
  • Basit ve açık olmalı
  • Saygı ve itibar ediliyor olmalı
  • Kolay okunabiliyor olmalı
  • İşaret ile verilen emrin yerine getirilebilmesi için yol kullanıcılarına yeterli zamanı tanıyor olmalıdır.

Yukarıda maddeler halinde bir trafik levhasının özelliklerini belirttik fakat bütün trafik levhaları içerisinde kategorize edilmiştir. Böylece tüm levhalar daha düzenli ve anlaşılır haldedir. Bizlerde daha iyi anlatmak adına tüm kategorileri kısaca kaleme almak istedik. İşte trafik levhalarının kategorileri aşağıdakiler gibidir;
 
1) T Grubu Tehlike Uyarı İşaretleri: Sürücüleri yolda bulunan bir tehlikeye karşı uyaran levha ve işaretleri kapsamaktadır.
2) TT Grubu Trafik Tanzim İşaretleri: Sürücü, yolcu ve yayaları çeşitli kısıtlamalar ve yasaklar ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.
3) B Grubu Trafik Bilgi İşaretleri: Sürücü, yolcu ve yayaları, yol güzergahı üzerindeki veya çevresindeki yol ve trafik durumu hakkında bilgi veren işaretlerdir.
4) P Grubu Duraklama ve Park Etme İşaretleri: Sürücülerin araçlarını park edecekleri veya duraklama yapabilecekleri durumunu gösteren işaretlerdir.
5) YB Grubu Yapım Bakım Onarım İşaretleri: Sürücü, yolcu ve yayaları yol üzerinde ve çevresinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili bilgilendiren işaret ve levhalar grubudur.
6) PL Grubu Paneller: Yol durumu ile ilgili bilgi veren standart işaretler grubudur.
7) Yeni Standart Trafik İşaretleri: Yoldaki olası tehlikeler ile ilgili bilgi verilmesine gerek duyulan haller için kullanılan işaret ve levhalardır.
8) Yatay İşaretlemeler: Yol durumu ile ilgili bilgi veren fakat tasarım olarak yatay dizayna sahip bilgi ve işaretlemeler grubudur.
9) Kontrol Kesim Levhaları: Geçici veya kalıcı bölgelerde, genellikle yol çalışmasının bulunduğu alanlar için kullanılan işaret ve levhalar grubudur.